HOE KOPEN

Klanten hebben de mogelijkheid om al hun bestellingen te plaatsen vanaf de internetpagina: www.koraprojects.com.

Elke klant verklaart dat hij volledig in staat is om creditcards te gebruiken en dat hij voldoende middelen heeft om alle kosten te dekken die voortvloeien uit de aankoop van producten via KORA-projecten.

>

Minimale bestelling € 10 (BTW inbegrepen).

Door tijdens het aankoopproces op de knop "Betalen" te drukken, verklaart het lid deze algemene verkoopvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud te aanvaarden.

De gegevens geregistreerd door KORA projects vormen het bewijs van de transacties tussen KORA projects en de leden van haar Private Community. KORA projects bevestigt uw bestelling door een e-mail te sturen.

De contractuele informatie wordt gepresenteerd in het Spaans en wordt uiterlijk op het moment van levering bevestigd.

De prijzen van onze producten zijn inclusief alle belastingen, maar exclusief transportkosten.

KORA projects behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar de producten zullen worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment van registratie van de bestellingen (afhankelijk van de beschikbaarheid van de product), behalve een kennelijke typefout.

De producten blijven eigendom van de leverancier tot volledige betaling van de prijs.

KORA projects behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling te weigeren van een lid waarmee het een geschil heeft.

BESCHIKBAARHEID

KORA projects zal er alles aan doen om al haar klanten die naar de producten vragen tevreden te stellen.

In geval van onbeschikbaarheid van het product nadat de bestelling is geplaatst, wordt de klant per e-mail op de hoogte gebracht van de annulering.

Als gevolg van deze vraag is de snelheid van de terugbetaling op de bankrekening van de klant afhankelijk van het type bankkaart en de voorwaarden van elke bank. Deze voorwaarden worden opnieuw gespecificeerd in de "Levering"-clausule.

BETALING

 • Betaling met kaart:
  De regulering van aankopen gebeurt met een bankkaart. De geaccepteerde bankkaarten zijn: Visa en MasterCard. De aankoopprijs wordt binnen 4 dagen vanaf de dag van de bestelling op de bankrekening van de klant in rekening gebracht en wordt als effectief beschouwd na bevestiging van het akkoord van de bankbetalingscentra.
  In het geval dat de POS (Point of Sale Terminal) informeert over de weigering van de kaart, wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de klant online geïnformeerd over de annulering.

 • Bankoverschrijving.
  Deze betaalmethode brengt geen kosten met zich mee voor de klant
  De Het bedrag van de retourzendingen wordt in rekening gebracht op de door de klant opgegeven rekening.
  Voor betaling op factuur dient het volgende te worden vermeld:
  Factuurnummer.
  Naam van de persoon die het invoert.
  Het moet gericht zijn aan KORA-projecten op het rekeningnummer dat door het bedrijf.
  Stuur het bewijs van inkomen naar de e-mail: transference@koraprojects.com opsturen het bewijs van inkomen onderwerp.
elk bedrag wordt op dezelfde manier betaald.
Deze modaliteit heeft een extra kost voor de klant van 4% van de totale waarde van de aankoop.

VEILIGHEID

Voor uw veiligheid heeft KORA projects het creditcardbetalingssysteem toevertrouwd aan een betalingsgateway.

De ingevoerde bankgegevens worden versleuteld en veilig verzonden naar de servers van de bank en vervolgens geverifieerd bij de uitgevende bank om mogelijke fraude en misbruik te voorkomen.

Deze gegevensinvoerprocedure wordt gegarandeerd door SSL (Secure Socket Layer) -128-bit encryptietechnologie, een van de meest geavanceerde en effectieve beveiligingssystemen die momenteel beschikbaar zijn, waardoor Geen enkele derde partij heeft internettoegang tot deze informatie met betrekking tot de bankgegevens die door de klant zijn ingevoerd.

Alleen de Bank en PayPal hebben toegang tot de bankgegevens gekoppeld aan deze betaalmiddelen, dus KORA projects kent deze gegevens niet en registreert deze niet tijdens de betalingsoperatie.

GARANTIE

De garanties en service na verkoop worden beheerst door Koninklijk Wetsbesluit 1/2007 van 16 november, dat de tekst van de algemene wet ter bescherming van consumenten en gebruikers goedkeurt. In overeenstemming met deze regel is de verkoper verplicht om aan de consument en gebruiker producten te leveren die in overeenstemming zijn met het contract en hem te antwoorden op elk gebrek aan overeenstemming. De consument en gebruiker hebben het recht het product te repareren, te vervangen, de prijs te verlagen of de overeenkomst te ontbinden.

AANSPRAKELIJKHEID, GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

KORA projects kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de schending van het gesloten contract in geval van een voorraad of onbeschikbaarheid van het product, overmacht, storing of volledige of gedeeltelijke staking, in het bijzonder, van de postdiensten en transport- en/of communicatiemiddelen, overstroming of brand. In geval van een geschil neemt het lid met voorrang contact op met KORA projects om tot een minnelijke schikking te komen.

De rechtbanken van Madrid zijn de enige bevoegde. Deze algemene verkoopvoorwaarden zullen in het Spaans worden geïnterpreteerd en worden uitgevoerd in overeenstemming met de Spaanse wet. Elk meningsverschil dat zou kunnen ontstaan ​​vanwege de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering ervan zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van Madrid, waaraan uitdrukkelijk de exclusieve bevoegdheid wordt toegekend.

WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

KORA projects behoudt zich het recht voor om de algemene verkoopvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zowel de inhoud als de diensten die erdoor worden aangeboden en de manier waarop ze verschijnen, te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen gepresenteerd of gelokaliseerd op hun servers.

Deze wijzigingen moeten door de gebruiker worden geaccepteerd telkens wanneer deze een aankoop doet via de pagina KORA-projecten.

De leden van de "Privégemeenschap van KORA-projecten" die niet tevreden zijn met de wijzigingen van de algemene voorwaarden, moeten dit melden en vanaf de datum waarop de nieuwe versie van kracht wordt , moeten ze stoppen met het gebruik van de diensten van KORA-projecten. In het geval dat een van de voorwaarden van de algemene voorwaarden onwettig of niet-afdwingbaar is, zal deze nietig zijn en zal hetgeen is overeengekomen door de partijen worden toegepast en, bij gebrek daaraan, wat is vermeld in het Spaanse burgerlijk wetboek.