Juridische kennisgeving en privacybeleid

OBJECT

In overeenstemming met de informatieplicht vervat in artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, worden de volgende gegevens hieronder weergegeven: Het bedrijf dat koraprojects bezit. com is KORA PROJECTS, S.L. (hierna KORA PROJECTS), met adres voor deze doeleinden op Calle Benicarló, 54, 1A, Vila-Real (Castellón) 12540, telefoon: +34 964 789 589, CIF: B12981973 geregistreerd in het handelsregister van Castellón in volume 1720, pagina 124, ingang 1, blad CS-39508. E-mail contact: website contact@koraprojects.com.

GEBRUIKERS

Toegang tot en/of gebruik van deze KORA PROJECTS, S.L. schrijft de toestand toe van GEBRUIKER, die, door genoemde toegang en/of gebruik, de hier weergegeven algemene gebruiksvoorwaarden accepteert. Bovenvermelde Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de Algemene Contractvoorwaarden die in hun geval verplicht zijn.


GEBRUIK VAN HET PORTAAL

koraprojects.com biedt toegang tot een veelheid aan informatie, diensten, programma's of gegevens (hierna "de inhoud") op internet die toebehoren aan KORA PROJECTS of zijn licentiegevers waartoe de GEBRUIKER toegang kan hebben. De GEBRUIKER is verantwoordelijk voor het gebruik van de portal. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de registratie die nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud. In dit register is de GEBRUIKER verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en rechtmatige informatie. Als gevolg van deze registratie kan de GEBRUIKER een wachtwoord krijgen waarvoor hij verantwoordelijk zal zijn, waarbij hij belooft er zorgvuldig en vertrouwelijk gebruik van te maken. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe gepast gebruik te maken van de inhoud en diensten (zoals chatdiensten, discussiefora of nieuwsgroepen) die KORA PROJECTS biedt via zijn portaal en met een veelzeggend maar niet beperkend karakter aan om deze niet te gebruiken voor (i) onwettige, illegale of in strijd met de goede trouw en openbare orde; (ii) inhoud of propaganda verspreiden van racistische, xenofobe, pornografisch-illegale aard, waarin terrorisme wordt bepleit of een aanval op de mensenrechten wordt gepleegd; (iii) schade toebrengen aan de fysieke en logische systemen van KORA PROJECTS, haar leveranciers of derden, computervirussen of andere fysieke of logische systemen die voornoemde schade kunnen veroorzaken; (iv) proberen toegang te krijgen tot en, indien van toepassing, gebruik te maken van de e-mailaccounts van andere gebruikers en hun berichten te wijzigen of te manipuleren. KORA PROJECTS behoudt zich het recht voor om alle die commentaren en bijdragen die het respect voor de waardigheid van de persoon schenden, die discriminerend, xenofoob, racistisch, pornografisch zijn, die een bedreiging vormen voor de jeugd of de kindertijd, de openbare orde of veiligheid of die naar hun mening niet geschikt zijn voor publicatie. In ieder geval is KORA PROJECTS niet verantwoordelijk voor de meningen van gebruikers via forums, chats of andere participatietools.

GEGEVENSBESCHERMING

LSSI-CE-KENNISGEVING

In overeenstemming met art. 10 van wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, worden alle lezers en gebruikers van deze website geïnformeerd dat de inhoud van het domein verantwoordelijk is voor:

KORA PROJECTS S.L.
CIF: B12981973
Telefoon: +34 964 789 589
E-mail: contact@koraprojects.com

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?

In overeenstemming met de huidige voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens, informeren wij u dat de verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in de klant- en marketingbestanden waarvan de eigenaar en beheerder KORA PROJECTS S.L. is. met statutaire zetel te c/Benicarló, 54, 1A, 12540 VILA-REAL (Castellón) in de persoon van haar pro tempore wettelijke vertegenwoordiger.

U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via e-mail contact@koraprojects.com of per brief gericht aan de maatschappelijke zetel van KORA PROJECTS S.L.

Evenzo kan de toestemming voor het verzenden van commerciële communicatie door de gebruiker op elk moment worden ingetrokken door KORA PROJECTS aan te vragen op het adres vermeld aan het begin van dit artikel, of naar het e-mailadres contact@koraprojects.com

WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELT KORA PROJECTS?

KORA PROJECTS kan de volgende persoonlijke informatie verzamelen van gebruikers van de KORA PROJECTS via de bijbehorende formulieren: naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht.

Bovendien verzamelt KORA PROJECTS alle informatie met betrekking tot uw browsen op het WEB en uw interactie met het merk.

Alle persoonsgegevens die door KORA PROJECTS worden verzameld, zijn afkomstig van de geïnteresseerde, met uitzondering van contactgegevens die mogelijk door vrienden aan ons zijn verstrekt of familieleden:

 • Om een ​​cadeaubon of ander geschenk te sturen.
 • Om het verlanglijstje te delen.

VOOR WELK DOEL VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

De persoonsgegevens van de belanghebbende zullen voor de volgende doeleinden worden verwerkt, indien van toepassing:

 • Beheer en ontwikkel de registratie op het WEB. De registratie houdt de uitwerking in van profielen van de navigatie van de gebruiker op het WEB. Deze profilering bestaat uit het gebruik van de persoonlijke gegevens en browse-informatie van de klant, zoals de producten die zijn bekeken of toegevoegd aan de winkelwagen, de secties van de WEB/bezochte, de locatie om hun voorkeuren en/of persoonlijke interesses te beoordelen met als doel u de inhoud van het WEB, de aanbiedingen, de diensten en de producten passend bij uw profiel.
 • Beheer en ontwikkel online aankopen. We gebruiken de persoonlijke gegevens van de klant om uw bestelling te verwerken en te bezorgen, en u per e-mail en/of sms te informeren over de status van uw bestelling.
 • Beheer en verstuur informatie over exclusieve promoties, het laatste nieuws en gepersonaliseerde informatie aangepast aan het profiel, de interesses en behoeften van de geïnteresseerde als klant via e-mail, sms of post. Het verzenden van deze informatie omvat het opstellen van gebruikersprofielen die bestaan ​​uit het gebruik van persoonlijke gegevens, de geschiedenis van hun aankopen, indien van toepassing, evenals de browse-informatie op het WEB om bepaalde aspecten met betrekking tot hun persoonlijke voorkeuren te evalueren met als doel om om u de commerciële communicatie aan te bieden die past bij uw profiel.
 • De klant zal in de communicatie de inhoud, producten of diensten worden gepersonaliseerd op basis van hun interesses. Zie het gedeelte 'Abonnementen' in Mijn account om de communicatie te beheren.
 • Reageren op de uitoefening van ARCO+-rechten, evenals op vragen en claims.
 • Beheer de waarschuwingsservice voor wanneer een bepaald kledingstuk beschikbaar is op het WEB.
 • Beheer en afgifte van ondersteunende verkoopdocumenten: digitale factuur, retourfactuur.

HOE LANG BEWAREN WE DE GEGEVENS?

KORA PROJECTS zal persoonlijke gegevens alleen bewaren voor de periode die redelijkerwijs nodig is, rekening houdend met de behoeften om te reageren op gestelde vragen of problemen op te lossen, verbeteringen aan te brengen, haar diensten te activeren en te voldoen aan de vereisten die vereist zijn door toepasselijk recht. Dit betekent dat u de persoonsgegevens nog een redelijke termijn mag bewaren, ook nadat de betrokkene is gestopt met het gebruik van de diensten van KORA PROJECTS strong>of dat u gestopt bent met het gebruik van de WEB. Na deze periode worden persoonsgegevens geblokkeerd voor alle systemen van KORA PROJECTS.

WAT LEGITIMALISEERT ONS OM DE GEGEVENS TE VERWERKEN?

KORA PROJECTS heeft de volgende gerechtvaardigde grondslagen om persoonsgegevens te verwerken:

Uitvoering van het contract

De wettelijke basis voor de verwerking van de verzamelde persoonsgegevens van de geïnteresseerde partij is de uitvoering van het verkoopcontract. In die zin is de belanghebbende verplicht de gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering ervan. Als u ons deze informatie niet verstrekt, is het niet mogelijk om de verkoop uit te voeren.

Wettelijke verplichtingen

Het beheer en de uitgifte van de verkoopfactuur is gebaseerd op de wettelijke verplichting van KORA PROJECTS in haar relatie met klanten.

Toestemming

Met betrekking tot de volgende doeleinden is de rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van de belanghebbende de toestemming van de belanghebbende, indien deze is verstrekt:

 • Beheer van registratie op het WEB.
 • Beheer van het verzenden van informatie over exclusieve promoties, het laatste nieuws en gepersonaliseerde informatie aangepast aan het profiel van de geïnteresseerde.
 • Reactie op de uitoefening van ARCO+ rechten, vragen en vorderingen door de belanghebbende.
 • Beheer van de waarschuwingsservice voor productbeschikbaarheid
 • Beheer en afgifte van de volgende ondersteunende verkoopdocumenten: digitale factuur, retourfactuur
sterk>.

Legitiem belang

Met betrekking tot de volgende doeleinden is de rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van de belanghebbende het legitieme belang van KORA PROJECTS: p>

 • Het opstellen van profielen door op het WEB te surfen door een gebruiker die erop is geregistreerd, evenals door alle gebruikers die ons hun gegevens voor een ander doel hebben verstrekt.
 • Het opstellen van profielen om informatie te versturen over exclusieve promoties, het laatste nieuws en gepersonaliseerde informatie aangepast aan het profiel van de geïnteresseerde.
 • Het versturen van tevredenheidsenquêtes over de gekochte producten of gebruikte diensten door de klanten van KORA PROJECTS om hun mening te vragen en deze te verbeteren. >
 • Ons legitieme belang is om te kunnen garanderen dat onze WEBSITE veilig blijft, en om KORA PROJECTS te helpen de behoeften, verwachtingen en het niveau te begrijpen van gebruikerstevredenheid en daarmee diensten, producten en merken verbeteren. Al deze acties worden uitgevoerd om de klanttevredenheid te verbeteren en een unieke browse- en winkelervaring te garanderen.

WELKE ONTVANGERS KUNNEN WE DE GEGEVENS COMMUNICEREN?

KORA PROJECTS verkoopt in geen geval klantgegevens aan derden.

HOE BESCHERMT KORA PROJECTS PERSOONSGEGEVENS?

Het WEB maakt gebruik van informatiebeveiligingstechnieken zoals firewalls, toegangscontroleprocedures en cryptografische mechanismen, allemaal met als doel ongeoorloofde toegang tot gegevens te voorkomen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Om deze doeleinden te bereiken, aanvaardt de gebruiker dat KORA PROJECTS gegevens verkrijgt voor de overeenkomstige authenticatie van toegangscontroles.

Bovendien worden alle transacties via het WEB uitgevoerd via beveiligde betalingssystemen. Vertrouwelijke betalingsgegevens worden direct en versleuteld (SSL) verzonden naar de overeenkomstige entiteit.

KORA PROJECTS verklaart dat het alle nodige technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de veiligheid en integriteit van de persoonsgegevens die behandelen, evenals om verlies, wijziging en/of toegang door onbevoegde derden te voorkomen.

VEILIGHEID

KORA PROJECTS integreert cryptografische protocollen die zorgen voor veilige internetcommunicatie op haar website. SSL zorgt ervoor dat de informatie die u verzendt niet wordt gewijzigd en dat deze alleen wordt verzonden naar de servers waarnaar u deze wilde verzenden. SSL staat voor Secure Socket Layer (veilige socketlaag). Een webpagina die is beveiligd met een SSL-certificaat kan worden weergegeven via het adres (URL) dat in de browser is aangegeven. De URL van dit type versleutelde pagina's begint met https://.

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

KORA PROJECTS is op zichzelf of als rechtverkrijgende eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van zijn webpagina, evenals de elementen die daarin zijn opgenomen (bijvoorbeeld afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten; handelsmerken of logo's, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma's die nodig zijn voor de werking ervan , toegang en gebruik, etc.), eigendom van KORA PROJECTS of haar licentiegevers. Alle rechten voorbehouden. Krachtens de bepalingen van de artikelen 8 en 32.1, tweede lid, van de Wet op de Intellectuele Eigendom, is de reproductie, verspreiding en openbare communicatie, met inbegrip van de wijze van terbeschikkingstelling, van de gehele of een deel van de inhoud van deze webpagina, voor commerciële doeleinden, in welke ondersteuning dan ook en met welke technische middelen dan ook, zonder de toestemming van KORA PROJECTS . De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van KORA PROJECTS te respecteren. U kunt de elementen van het portaal bekijken en ze zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of op een ander fysiek medium, zolang dit uitsluitend en uitsluitend voor persoonlijk en privégebruik is. De GEBRUIKER moet zich onthouden van het verwijderen, wijzigen, ontwijken of manipuleren van enig beveiligingsapparaat of beveiligingssysteem dat op de pagina's van de maker van de website is geïnstalleerd. p>

De handelsnaam KORA PROJECTS geregistreerd door de Spaanse Patent and Trademark Organization met registratienummer N0368169. In overeenstemming met wet 17/2001 van 7 december inzake handelsmerken, verleent de registratie van de handelsnaam aan de eigenaar het exclusieve recht om deze in economisch verkeer te gebruiken.

UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

KORA PROJECTS is in geen geval verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die door bijvoorbeeld: fouten of weglatingen in de inhoud, gebrek aan beschikbaarheid van het portaal of de overdracht van virussen of kwaadaardige of schadelijke programma's in de inhoud, ondanks dat alle nodige technologische maatregelen zijn genomen om dit te voorkomen.

WIJZIGINGEN

KORA PROJECTS behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de wijzigingen aan te brengen die zij passend acht op haar portaal, verander, verwijder of voeg zowel de inhoud als de diensten toe die via het portaal worden aangeboden en de manier waarop ze worden gepresenteerd of gelokaliseerd op het portaal.

LINKS

In het geval dat er links of hyperlinks naar andere internetsites worden aangeboden namens het domein, zal KORA PROJECTS geen enkele vorm van controle uitoefenen over deze sites en inhoud. KORA PROJECTS aanvaardt in geen geval enige verantwoordelijkheid voor de inhoud van een link die behoort tot een website van derden, noch zal het garandeert de beschikbaarheidstechniek, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, breedte, waarheidsgetrouwheid, geldigheid en grondwettigheid van materiaal of informatie in een van de genoemde hyperlinks of andere internetsites. Evenzo impliceert de opname van deze externe verbindingen geen enkele vorm van associatie, fusie of deelname met de verbonden entiteiten.

RECHT OM UIT TE SLUITEN

KORA PROJECTS behoudt zich het recht voor om de toegang tot het portaal en/of de aangeboden diensten zonder kennisgeving te weigeren of in te trekken, op eigen verzoek of dat van een derde partij, aan die gebruikers die deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet naleven.

OVERZICHT

KORA PROJECTS zal de schending van deze voorwaarden en elk oneigenlijk gebruik van haar portaal vervolgen, waarbij alle burgerlijke acties en straffen die daarmee volgens de wet kunnen overeenkomen.

WIJZIGING VAN DE HUIDIGE VOORWAARDEN EN DUUR

KORA PROJECTS kan de hier bepaalde voorwaarden op elk moment wijzigen, en wordt naar behoren gepubliceerd zoals ze hier verschijnen. De geldigheid van de bovengenoemde voorwaarden hangt af van hun blootstelling en is van kracht totdat ze door anderen naar behoren worden gewijzigd.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

KORA PROJECTEN en de GEBRUIKER zal worden beheerst door de huidige Spaanse regelgeving en elke controverse zal worden voorgelegd aan de rechtbanken en tribunalen van de stad Madrid.